Petits moments (1)

2010. Petits moments. Tècnica mixta.19x24cm - 22x27cm.- 20x20 cm
Vet aquí la feblesa humana que consisteix a concebre una esperança i enunciar-la fins a l'infinit, de manera que la mateixa reiteració fa que el desig es confongui amb la realitat. Albert Sanchez
Són més de fiar la constància i la previsibilitat que no la rauxa del geni. Sergi Pàmias