Dir que no

2007. DIR QUE NO. 120 x 90 cm. Tècnica mixta
I aprenc a dir que No
I aprenc a dir que No
Que ja no és temps de plorar
ni de lamentar-se, ni tampoc
el de cercar excuses fàcils.
Montserrat Abelló