Xoco

2005. Xoco. 100 x 100 cm. Tècnica mixta
Xoco contra el murmuri
del que vull dir-te sense saber-ho,
esquena nua en la calma
del crepuscle, que avança cap als, teus somnis
que veuen el que et dic mentre dorms.
David Castillo